Välkommen hem! 

38 unika lägenheter i ett optimalt läge med närhet till Folkparken, resecentrum och Norrköping City. Inflytt i oktober 2023. 

Vill du komma och titta på lägenheterna? Hör av dig till mäklarna Magnus Eklind eller Gabriel Tan.

Norra Promenaden 124-126.

  Besök Fastighetsbyråns hemsida för mer information.

Frågor & Svar 

 

Vad för slags staket kommer att sättas upp runt Oasen?
Den befintliga häck som omger Oasen i dag kommer att tas bort. Istället ska ett smidesstaket sättas upp med motoriserade grindar. Alla köpare får en sändare för manövrering.

Hur går fördelningen till av p-platserna?
Parkeringsplatserna kommer att fördelas i förhållande till den lägenhet man äger så att gångavståndet minimeras.

Blir det någon carport med förråd?
Bygglovet tillåter inte carport. Det kan bli en fråga för kommande styrelse att ta upp med kommunen och bygglov.

Hur går fördelningen av laddstolpar till?
Fördelningen av laddstolpar för elbil kommer den nya styrelsen att hantera då det efter tillträde är känt hur många som önskar detta.

Vad gäller för laddstolpar till bilen?
Det kommer att finnas fem laddstolpar, kanalisation kommer dock finnas till alla P-platser. Den nya brf styrelsen kommer besluta vad som kommer att gälla.

När ska betalning av eventuella tillval ske?
Betalning av eventuella tillval kommer att ske i samband med tillträde.

Kommer det att finnas någon övernattningslägenhet för anhöriga?
Nej, det är inte planerat för någon övernattningslägenhet i brf:en. Det får bli en fråga för kommande styrelse.

Finns det några extra förråd utöver de som finns inritade för lägenheter i hus 2 och 3?
Nej, det finns inte några extra förråd utöver de som presenterats i prospektet.

Hur blir det med cykelförvaring på gården?
Där det på markritningen står cykelställ kommer det att byggas ett skärmtak som väderskydd för cykelförvaring.

Vad gäller för vinkällaren?
Alla lägenhetsinnehavare kommer att få ett eget vinfack.

När kommer upplåtelseavtalen att skrivas?
Den ekonomiska planen skall revideras och beräknas vara färdigställd v 25, därefter kommer avtalen att skrivas. Mäklarna kommer att kontakta resp. lägenhetsköpare.

När kommer inflyttning att ske?
Inflyttning sker med start 6 oktober i alla tre husen samtidigt. Inflyttningsschema för respektive lägenhet presenteras efter semestrarna.

Hur kommer trädgård, trappstädning, teknikutrymmen att skötas?
Vi avser att handla upp företag som sköter fastigheten på avtal.

Vad gäller för besiktningen av husen?
Det blir en slutbesiktning av alla husen när dom är helt färdigställda. Därefter inträder en garantitid om fem år. Efter två år utförs en garantibesiktning. Efter fem år utförs ytterligare en garantibesiktning, dock av enklare karaktär.

Vad kommer att hända med träden som står nära de nya husen?
Träden kommer att beskäras i etapper på grund av ålder och vi strävar efter att de ska följa samma form som i promenaderna framöver. Arbetet kommer att göras under augusti av arborist.

Kommer det att bli någon trall/golv på balkongerna?
Det är enbart på altanerna plan 4 som får trallgolv.

Vad händer med eventuellt osålda lägenheter vid inflytt och övertagande av brf?
Oasen Park kommer att förvärva de lägenheter som eventuellt är osålda. Givetvis även för avgifterna. Gäller tills det att alla lägenheter är sålda.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta mäklarna på Fastighetsbyrån så hjälper de dig.

Mäklarna

Mäklaren Marie från Fastighetsbyrån berättar om Oasens utmärkta läge. 

Gammalt och nytt

Arkitekten Felix från Fredrikssons arkitektkontor berättar om utmaningarna – och möjligheterna – med att uppföra nya huskroppar intill en hundra år gammal fastighet.

Vördnad och varsamhet

Ägarna, tillika byggherrarna – Sefab och Eklöf fastigheter, berättar om sina visioner och drömmar för Oasen Brf och kvarteret Renen.

Det sitter i väggarna

Vem var egentligen Frans Blom? Och varför uppförde han det Blomska huset? Norrköpingshistorikern Ann-Charlotte lär oss mer kvarterets bakgrund.

Oasen Brf är ett samarbetsprojekt mellan SEFABSvenska Entreprenad & Förvaltnings AB, och EKLÖF, Eklöf Fasighets AB.

Webbplatsen oasenbrf.se innehåller inspirationsmaterial för försäljning av. Bilder för inspiration och känsla används på webbplasen som kan komma att skilja sig från slutresultatet. Stäm därför alltid av viktiga materialval och detaljer med din mäklare för att säkerställa ditt boende innan du tar beslut om köp.